سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 6
چهارشنبه 2 آبان ماه 1397
6
آبان 02 چهارشنبه 54.80.188.87
نسخه 97.06.04
 
 
پرتال دانشگاه
زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 98-97
محل برگزاری امتحانات پایان ترم در نیمسال اول 98-97
استفاده نمایید IE-Internet Explorerسامانه ثبت نام وام بلند مدت وزارت علوم -فقط از مرورگر
.دانشجویانی که برای بار اول از وام وزارت علوم استفاده می نمایند از قسمت ثبت نام اقدام نمایند
ودانشجویانی که قبلا از این وام استفاده نموده اند با وارد کردن کد ملی و کلمه عبور(کدملی) بعد از ورود از قسمت درخواست وام اقدام نمایند


احتراما نظر به تغيير درگاه هاي پرداخت اينترنتي و اضافه شدن درگاه پاسارگاد،واحتمال بروز مشکل در  پرداخت موفق ،لطفا براي اطمينان از پرداخت هاي خود ،از درگاه سداد براي پرداخت استفاده نمائيد.

نکته:درگاه هاي پرداخت اينترنتي در آخر هر ماه 30 هرماه بدليل مغايرت گيري غير فعال مي باشد.


1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.